Commissies ouderraad

De leden van de ouderraad zitten in de volgende commissies:Verkeerscommissie:
De verkeerscommissie bestaat uit 1 of 2 ouderraadsleden en zij richten zich voornamelijk op het parkeergedrag rond school bij het brengen en halen van de kinderen. De verkeerssituatie rond school (denk hierbij aan oversteekpunten e.d.) is een aangelegenheid van de schoolleiding is samenwerking met gemeente. De verkeerscommissie ondersteunt hier waarbij nodig.
Terug naar overzicht

Barcommissie
De barcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Ouderraad en is samengesteld uit vier ouderraadsleden.
De barcommissie ondersteunt met eten en drinken alle activiteiten die door de Ouderraad en/of het team van school worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de meester/juffendag, het koffieconcert, de afscheidsavond groep 8, de familiedag en nog vele andere activiteiten.
De barcommissie zorgt ervoor dat alle benodigde inkopen gedaan worden, zij beheren de voorraad in de kelder op school en zij huren materialen voor bepaalde activiteiten in (stoelen, sta-tafels, e.d.).
Terug naar overzicht

Versiercommissie:
De versiercommissie bestaat uit 3 of 4 ouderraadsleden die zich bezighouden met de coördinatie van bijvoorbeeld de Sinterklaas en Kerstversieringen van de algemene ruimten en schoolplein. Daarnaast ondersteunen zij ook bepaalde schoolprojecten met de benodigde versieringen.
Terug naar overzicht

Luizencommissie:
De luizencommissie bestaat uit 1 of 2 ouderraadsleden die de coördinatie hebben over een groep van zogeheten luizenmoeders/luizenouders. Zij controleren op regelmatige basis gedurende het gehele schooljaar alle kinderen op aanwezigheid van hoofdluis en neten. Ook zorgen zij voor de benodigde communicatie naar ouders o.a. bij constatering van hoofdluis of over preventiemaatregelen.
Terug naar overzicht

Contact klassenouders & foto-ouders:
Iedere groep op school heeft 2 klassenouders die aan het begin van het schooljaar gevraagd worden. Deze klassenouders worden voornamelijk ingezet om vrijwilligers te regelen voor rijdiensten en om mee te helpen bij diverse activiteiten in de klas. Naast de klassenouders worden er ook 1 of 2 'vaste' foto-ouders gevraagd die waar nodig foto's kunnen maken van bepaalde activiteiten en deze vervolgens op de website van school plaatsen. Dit wordt door de leerkrachten gecoördineerd. Voor de activiteiten van de ouderraad waarbij hulp van ouders nodig is coördineren 2 ouderraadsleden de communicatie met deze klassenouders en foto-ouders.
Terug naar overzicht