Informatie nieuwe ouders-leerlingen
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze school. Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over de school. Bij elke inschrijving willen wij persoonlijk met de ouders (en het kind) kennismaken. In het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school en wordt meer over school verteld. Hierdoor krijgt u een indruk van de werkwijze en visie van de school. Deze wordt gedaan door de directie en geeft de ouders tevens de gelegenheid vragen te stellen.

Voor nieuwe leerlingen geldt plaatsing op volgorde van inschrijving. De belangstelling voor onze school is zo groot, dat wij na 30 geplaatste kinderen een wachtlijst moeten hanteren. Ons advies is zeer tijdig uw kind in te schrijven.

Met de scholen in Aerdenhout geldt de onderlinge afspraak dat leerlingen maar op één basisschool mogen worden ingeschreven. Dit geldt natuurlijk niet wanneer u kind op de wachtlijst staat bij een school.

Groepsplaatsing
De plaatsing van kinderen die instromen in de groep 1/2 wordt bepaald door de directeur, intern begeleider en de betrokken groepsleerkracht(en). Bij deze plaatsing wordt rekening gehouden met de verhouding jongens/meisjes in de groepen, de groepsgrootte, broertjes of zusjes en specifieke kenmerken van de leerlingen.

- Zij-instromers -
Kinderen die van een andere basisschool komen, kunnen worden geplaatst mits de groepsgrootte, de onderwijsbehoefte van de groep en de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling, dit toelaat. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de intern begeleider van de andere school, waar het betreffende kind vandaan komt. Waar nodig worden extra toetsen afgenomen om tot een wel afgewogen oordeel van wel of geen plaatsing te komen. De toets resultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken met de directie, de intern begeleider en de leerkracht van de groep waar het kind in wordt geplaatst.

Een overstap van een andere school binnen de gemeente is alleen mogelijk bij de start van een schooljaar.