Aanvraag extra verlofdagen

Extra verlofdagen, ziekteverzuim en leerplicht
Bij het verlenen van verlof volgen wij de regelgeving uit de leerplichtwet. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de afdeling leerplicht van de Gemeente Bloemendaal gemeld. Verlof buiten de door school vastgestelde periodes om kan alleen via een schriftelijk verzoek aan de directeur.

Hoe vraagt u het aan?
Verlof aanvragen kunt u met een speciaal formulier. U kunt dit formulier hier downloaden.
U kunt het formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en inleveren bij de directeur van de school of bij de leerkracht.

Tijdig melden
Voor een bezoek van een paar uur (tandarts, arts, orthodontist etc.) vragen wij u dit te melden bij de leerkracht van uw kind.