Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die verschillende activiteiten organiseert op school voor kinderen en ouders, zoals de jaarlijkse familiedag, de thema avond, de Sinterklaas- en Kerstversiering, en nog veel meer.

De ouderraad organiseert diverse activiteiten voor ouders en kinderen.

Bovendien vormt de ouderraad een klankbord voor het team van leerkrachten en het bestuur van de school. De Ouderraad bestaat uit circa 14 leden en zij hebben zitting in de ouderraad voor 3 of 4 jaar.

Naast de coördinatie van verschillende en vaak per schooljaar wisselende activiteiten zijn er binnen de Ouderraad ook een aantal vaste commissies

Ieder jaar is er in januari of februari een Algemene Leden Vergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Tijdens de ALV wordt het jaarverslag, het financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar besproken.
 

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline