Historie

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de geschiedenis van de Antoniusschool.
Meer daarover vindt u in het document Historie Antoniusschool Aerdenhout 1932-1992Al in 1929 had het kerkbestuur van de parochie van de H. Antonius van Padua in Aerdenhout plannen om een eigen school te stichten. Na een zoektocht kon het kerkbestuur een bouwterrein kopen aan de Teding van Berkhoutlaan. In april 1932 begon de bouw. Op 1 september 1932 kon de Antoniusschool starten met 82 leerlingen en 3 leerkrachten. 

Het aantal leerlingen groeide, zodat in december 1939 met uitbreiding van de school met drie leslokalen en een gymnastieklokaal werd gestart. Door de koude winter van 1939-1940 en het begin van de oorlog lag de bouw enige malen stil. Maar op 3 september 1940 kon het nieuwe deel in gebruik worden genomen. Er zijn nu 178 leerlingen.

Een dag later, op 4 september, wordt het gebouw gevorderd voor een SS-afdeling. De school wordt eerst tijdelijk ondergebracht in het gebouw van de Vondelschool. Toen ook die school gevorderd werd op 30 oktober 1940, verhuisde de Antoniusschool naar de leegstaande villa 'Varenbeek' aan de Van Lennepweg 5 in Aerdenhout. In mei 1943 werd deze villa verkocht. De Antoniusschool kreeg toen 4 lokalen ter beschikking in het gebouw van de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld (SAB). De andere klassen kregen les in de even verder gelegen villa 'De Hazelaar'. In augustus 1943 gaven de Duitsers het gebouw aan de Teding van Berkhoutlaan, dat helemaal in een kazerne veranderd was, weer vrij. Na de noodzakelijkste herstelwerkzaamheden konden op 19 november 1943 de lessen weer in de eigen school worden gegeven. Maar niet voor lang, in 1944 moet weer verhuisd worden. Eerst weer naar 'De Hazelaar', maar later naar een andere villa "De Wig' aan de Sparrenlaan en de kleuters in villa 'Eikenrode'. Na de capitulatie namen de Engelsen en de Canadezen hun intrek in de school. Pas op 15 juni 1945 kon de school weer definitief in gebruik worden genomen.

In 1953 is besloten een aparte kleuterschool te stichten onder leiding van een zuster van klooster Alverna. Op 24 oktober 1953 werd de nieuwe kleuterschool in gebruik genomen. Als patroon werd de H. Jozef gekozen, wiens beeld vanuit de pastorie verhuist naar de tuin van de school. In 1962 werd de Stichting R.K. Onderwijs Aerdenhout opgericht. Het nieuwe schoolbestuur vergadert voor het eerst op 22 november 1962.

Door de geboortegolf was uitbreiding van de school weer nodig. Dat bleek lastig, zodat er uiteindelijk een noodschool met twee gebouwen wordt geplaatst op de speelplaats. Deze kon op 17 augustus 1967 in gebruik worden genomen.

In 1984 werd vanwege de nieuwe wetgeving een fusie in gang gezet tussen de Antoniusschool voor lager onderwijs en de Jozefschool voor kleuteronderwijs. Op 1 maart 1984 stelde het schoolbestuur vast dat de nieuwe school zal heten Antoniusschool voor basisonderwijs.

De duinrel in vroeger jaren


Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline